hodnotenie


Študenti počas roka získavajú body (testy, písomky, odpovede), na základe ktorých je im na polroka a na konci roka pridelená známka podľa nasledujúcej stupnice:
100 – 85 percent získaných bodov = známka 1
84.9 – 70 percent získaných bodov = známka 2
69.9 – 55 percent získaných bodov = známka 3
54.9 – 40 percent získaných bodov = známka 4
39.9 – 0 percent získaných bodov = známka 5

Každý študent musí absolvovať v polroku dva testy. Termíny testov sú ohlásené vopred.
Počas roka môžu byť študenti neohlásene skúšaní formou krátkej päťminútovej písomky alebo ústnou odpoveďou.