Informatika 1. ročník


Predmet INFORMATIKA je na Konzervatóriu Bratislava povinný, klasifikovaný predmet, vyučovaný podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.
Sylaby predmetu
Hodnotenie
Kontakt
Rozvrh
Študijné materiály a prezentácie