materialy

Prezentácia na tému textová a grafická informácia
Prezentácia na tému zvuková a video informácia

TEXTOVÁ INFORMÁCIA

Internetový odkaz na google dokument, ktorý je určený len na prezeranie.
Internetový odkaz na google dokument, ktorý sa dá komentovať.
Internetový odkaz na google dokument, ktorý je určený na editovanie.

Prezentácia na tému textová informácia
Excel tabuľka porovnania slova „autobus“ v rôznych kódovaniach
Internetový odkaz na stránku premieňania textu na reťazec núl a jednotiek a opačne
Internetový odkaz na stránku UTF tabuľky kódovania znakov
Internetový odkaz na stránku UTF-16 tabuľky kódovania znakov
Internetový odkaz na stránku UTF-32 tabuľky kódovania znakov
Internetový odkaz na stránku ASCII a ASCII Extended tabuľky kódovania znakov
Internetový odkaz na stránku ANSI tabuľky kódovania znakov
Internetový odkaz na stránku online výuky strojopisu, písanie 10 prstami