materialy

Prezentácia na tému číselné sústavy
Prezentácia na tému kódovanie, šifrovanie

Internetový odkaz na programovacie prostredie W3.

TEXTOVÁ INFORMÁCIA

Internetový odkaz na google dokument, ktorý je určený len na prezeranie.
Internetový odkaz na google dokument, ktorý sa dá komentovať.
Internetový odkaz na google dokument, ktorý je určený na editovanie.