Informatika v umení 5. ročník


Predmet INFORMATIKA V UMENÍ je povinný, klasifikovaný predmet.
Sylaby predmetu
Študijné materiály
Kontakt
Rozvrh

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné napísať dva testy (na záver každého polroka) a vypracovať dve zadania (v každom polroku jedno). Súčasťou hodnotenia je aktivita na hodinách (do výšky 5 bodov za polrok).
Hodnotenie je podľa nasledujúcej stupnice:
100 – 85 percent získaných bodov = známka 1
84.9 – 70 percent získaných bodov = známka 2
69.9 – 55 percent získaných bodov = známka 3
54.9 – 40 percent získaných bodov = známka 4
39.9 – 0 percent získaných bodov = známka 5

Prvé zadanie spočíva vo vytvorení dvoch prezentácií:
1. online (pomocou Google Documents alebo Office 365):
Téma prezentácie je ľubovoľná. Prezentácia musí obsahovať aspoň 5 snímok (text aj obrázky), medzi snímkami budú použité rôzne grafické možnosti realizovania prechodov. Na zobrazovanie jednotlivých obrázkov a textov budú použité rôzne animácie.
2. v programe MS Office PowerPoint (alebo podobnom programe):
Téma prezentácie je ľubovoľná. Prezentácia musí obsahovať aspoň 5 snímok (text aj obrázky), medzi snímkami budú použité rôzne grafické možnosti realizovania prechodov. Na zobrazovanie jednotlivých obrázkov a textov budú použité rôzne animácie. Prezentácia bude preklikávať jednotlivé snímky automaticky (napr. po časovom intervale 1 sekundy). Prezentáciu bude sprevádzať zvukové pozadie. Prezentáciu mi zazdieľajte zo svojho cloud úložiska (napríklad pomocou Google Drive, OneDrive, …).
Vypracované zadanie (odkaz na online prezentáciu a odkaz na cloud zazdieľanie) je potrebné poslať do 15. novembra 2020 na mejl: juraj.slovik@gmail.com
Úroveň vypracovania zadania bude zahrnutá do hodnotenia na záver polroka.
Zadanie poslané po 15. novembri, resp. neposlané zadanie bude hodnotené počtom bodov 0 zo 6 možných.