Informatika v umení 5. ročník


Predmet INFORMATIKA V UMENÍ je povinný, klasifikovaný predmet.
Sylaby predmetu
Študijné materiály
Kontakt

Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné napísať dva testy (na záver každého polroka) a vypracovať dve zadania (v každom polroku jedno). Súčasťou hodnotenia je aktivita na hodinách (do výšky 5 bodov za polrok).
Hodnotenie je podľa nasledujúcej stupnice:
100 – 85 percent získaných bodov = známka 1
84.9 – 70 percent získaných bodov = známka 2
69.9 – 55 percent získaných bodov = známka 3
54.9 – 40 percent získaných bodov = známka 4
39.9 – 0 percent získaných bodov = známka 5

Prvé zadanie spočíva vo vytvorení dvoch prezentácií:
1. online (pomocou Google Documents alebo Office 365):
Téma prezentácie je ľubovoľná. Prezentácia musí obsahovať aspoň 5 snímok (text aj obrázky), medzi snímkami budú použité rôzne grafické možnosti realizovania prechodov. Na zobrazovanie jednotlivých obrázkov a textov budú použité rôzne animácie, resp. efekty. Vytvorenú prezentáciu zazdieľajte na mejl: juraj.slovik@konzervatorium.sk
2. v programe MS Office PowerPoint (alebo podobnom programe):
Téma prezentácie je ľubovoľná. Prezentácia musí obsahovať aspoň 5 snímok (text aj obrázky), medzi snímkami budú použité rôzne grafické možnosti realizovania prechodov. Na zobrazovanie jednotlivých obrázkov a textov budú použité rôzne animácie, resp. efekt (môžete použiť aj prezentáciu z bodu 1 stiahnutím z „cloudu” do počítača). Prezentácia bude „preklikávať” jednotlivé snímky automaticky (napr. po časovom intervale 1 sekundy). Prezentáciu bude sprevádzať zvukové pozadie. Prezentáciu pošlite mejlom ako prílohu (v prípade veľkých prezentácií zazdieľajte zo svojho cloud úložiska (napríklad pomocou Google Drive, OneDrive, …)).
Vypracované zadanie je potrebné poslať do 15. novembra 2023 na mejl: juraj.slovik@konzervatorium.sk
Úroveň vypracovania zadania bude zahrnutá do hodnotenia na záver polroka.
Zadanie poslané po 15. novembri, resp. neposlané zadanie bude hodnotené počtom bodov 0 zo 6 možných.